Zakupy internetowe w USA, UK i w NiemczechSklepy Pomoc Promocje Opinie

REGULAMIN


1. Firma Pomoc-w-zakupach.pl świadczy usługi pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz swoich Klientów.

2. Usługa pośrednictwa w zakupie polega na przyjęciu od Klienta przez Pomoc-w-zakupach.pl zlecenia zakupienia w imieniu Klienta towaru przez internet i zrealizowaniu tego zlecenia po wpłaceniu przez Klienta na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl ustalonej wcześniej kwoty równej sumie ceny towaru i kosztu jego wysyłki oraz 15% prowizji za usługę pośrednictwa (chyba że w myśl aktualnie ogłoszonej na stronie internetowej pomoc-w-zakupach.pl promocji prowizja jest niższa lub Klient jest objęty programem lojalnościowym określonym na w/w stonie).

3. Prowizja pobierana jest od łącznej ceny towaru i kosztów jego wysyłki.
Na koszty wysyłki mogą składać się:
a) koszt wysyłki podany przed sprzedającego/sklep, u którego firma Pomoc-w-zakupach.pl kupuje towar w imieniu Klienta
b) koszt wysyłki naliczany przez zagraniczne firmy spedycyjne, które przesyłają do Polski towary w sytuacjach gdy:
  - sprzedający/sklep nie oferuje bezpośredniej wysyłki do Polski
  - wysyłka ta jest nieakceptowana przez Klienta z powodu zbyt wysokiej ceny
  - Klient pragnie konsolidować w zagranicznej firmie spedycyjnej towary od różnych sprzedających przed decyzją o ich wysyłce do Polski.

4. W ramach prowizji pobranej przez firmę Pomoc-w-zakupach.pl, firma Pomoc-w-zakupach.pl pokrywa wszelkie koszty poza kosztami towaru i jego wysyłki – takie jak: koszty przewalutowania, opłata za użycie karty kredytowej, koszty magazynowania paczek itp. Nie dotyczy to:
a) opłat celnych związanych ze sprowadzeniem towaru spoza terenu Unii Europejskiej (patrz: punkt 10),
b) prowizji doliczanej przez system PayPal, jeśli Klient wybiera taką formę płatności za usługę,
c) prowizji dla podmiotu zewnętrzego za przelew zagraniczny.

5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia usługi pośrednictwa w firmie Pomoc-w-zakupach.pl, Klient otrzymuje od firmy Pomoc-w-zakupach.pl e-mail potwierdzający zamówienie, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zamawianego towaru, całkowity koszt ponoszony przez Klienta oraz numer zamówienia.

6. Zamówienie usługi pośrednictwa w zakupie uznaje się za skuteczne w momencie wpłacenia przez Klienta na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl kwoty, ustalonej wcześniej z Klientem i podanej mu wraz z numerem zamówienia w e-mailu od firmy Pomoc-w-zakupach.pl.

7. Jeśli ceny towarów i wysyłki podane przez sprzedającego wyrażone są w walucie innej niż złoty polski, wówczas ich przeliczenie na złotówki obywa się według kursu sprzedaży walut Banku Citi Handlowy z dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

8. Na życzenie Klienta firma Pomoc-w-zakupach.pl za swoje usługi wystawia faktury, wysyłane do Klienta drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty e-mail.

9. Zamówienie usługi pośrednictwa zostaje anulowane, jeśli w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego zamówienie Klient nie wpłaci ustalonej kwoty na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl.

10. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zamówienia towaru spoza Unii Europejskiej, Urząd Celny może niekiedy zrewidować przesyłkę Klienta i zobowiązać go do zapłaty cła, podatku VAT lub akcyzy.

11. Firma Pomoc-w-zakupach.pl odpowiada za zamówienie na rzecz Klienta towaru zgodnie z ustaleniami, przekazanie sprzedającemu zapłaty za ten towar i podanie sprzedającemu danych do wysyłki podanych przez Klienta.

12. Firma Pomoc-w-zakupach.pl nie odpowiada za wady towaru oraz uszkodzenie bądź zaginięcie przesyłki z towarem.

13. Firma Pomoc-w-zakupach.pl na życzenie Klienta bezpłatnie pośredniczy w składaniu przez Klienta reklamacji do sprzedającego i dokłada wszelkich starań, by reklamacja Klienta była rozpatrzona jak najszybciej i z jak najlepszym dla Klienta efektem.

14. W przypadku niezrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży przez sprzedającego przed złożeniem zamówienia), z winy sprzedającego bądź z winy firmy Pomoc-w-zakupach.pl, cała kwota, którą Klient przelał na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl, zostanie zwrócona Klientowi na koszt firmy Pomoc-w-zakupach.pl.

15. Klient składający zamówienie na usługę pośrednictwa akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
do góry strona główna
pomoc-w-zakupach.pl © 2011 - 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie wiesz jak robić zakupy na eBay? Zastanawiasz się jak kupować na Amazon i w zagranicznych e-sklepach? Oferujemy profesjonalną pomoc w sprowadzaniu towarów z zagranicy. Z nami zakupy w USA, Anglii, Niemczech i innych krajach to nie problem. Zakupy internetowe to nasza specjalność. Serdecznie zapraszamy.

Serwis korzysta z plików Cookie: Polityka Cookies