Zakupy internetowe w USA, UK i w NiemczechSklepy Pomoc Promocje Opinie

REGULAMIN


 1. Firma Pomoc-w-zakupach.pl świadczy usługi pośrednictwa w zakupie towarów na rzecz swoich Klientów.
 2. Usługa pośrednictwa w zakupie polega na przyjęciu od Klienta przez Pomoc-w-zakupach.pl zlecenia zakupienia w imieniu Klienta towaru przez internet i zrealizowaniu tego zlecenia po wpłaceniu przez Klienta na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl ustalonej wcześniej kwoty równej sumie ceny towaru i kosztu jego wysyłki oraz 15% prowizji za usługę pośrednictwa (chyba że w myśl aktualnie ogłoszonej na stronie internetowej pomoc-w-zakupach.pl promocji prowizja jest niższa, Klient jest objęty programem lojalnościowym określonym na w/w stronie lub wysokość prowizji została ustalona z Klientem indywidualnie).
 3. Prowizja pobierana jest od łącznej ceny towaru i kosztów jego wysyłki.
  Na koszty wysyłki mogą składać się:
  1. koszt wysyłki podany przed sprzedającego/sklep, u którego firma Pomoc-w-zakupach.pl kupuje towar w imieniu Klienta
  2. koszt wysyłki naliczany przez zagraniczne firmy spedycyjne lub zagranicznych współpracowników firmy Pomoc-w-zakupach.pl, którzy przesyłają do Polski towary w sytuacjach gdy:
   • sprzedający/sklep nie oferuje bezpośredniej wysyłki do Polski
   • wysyłka ta jest nieakceptowana przez Klienta z powodu zbyt wysokiej ceny
   • Klient pragnie konsolidować w zagranicznej firmie spedycyjnej lub u zagranicznych współpracowników firmy Pomoc-w-zakupach.pl towary od różnych sprzedających przed decyzją o ich wysyłce do Polski.
 4. W ramach pobieranej przez siebie prowizji firma Pomoc-w-zakupach.pl pokrywa wszelkie koszty poza kosztami towaru i jego wysyłki – takie jak: koszty przewalutowania, opłata za użycie karty kredytowej, koszty magazynowania paczek itp. Nie dotyczy to:
  1. opłat celnych związanych ze sprowadzeniem towaru spoza terenu Unii Europejskiej (patrz: punkt 10),
  2. prowizji doliczanej przez system PayPal, jeśli Klient wybiera taką formę płatności za usługę.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia usługi pośrednictwa w firmie Pomoc-w-zakupach.pl, Klient otrzymuje od firmy Pomoc-w-zakupach.pl e-mail potwierdzający zamówienie, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zamawianego towaru, całkowity koszt ponoszony przez Klienta oraz numer zamówienia.
 6. Zamówienie usługi pośrednictwa w zakupie uznaje się za skuteczne w momencie wpłacenia przez Klienta na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl kwoty ustalonej wcześniej z Klientem i podanej mu wraz z numerem zamówienia w e-mailu od firmy Pomoc-w-zakupach.pl.
 7. Możliwe jest również w niektórych przypadkach dokonanie zamówienia przez firmę Pomoc-w-zakupach.pl na rzecz Klienta bez uprzedniego wysyłania e-maila zawierającego określony numer zamówienia lub bez wcześniejszej wpłaty środków na realizację zamówienia na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl - na podstawie ustaleń indywidualnych. W takich przypadkach stosowny dokument zawierający wykaz zakupów i kwotę należną do zapłaty sporządzony zostaje po zakończeniu dokonywania zakupów na rzecz Klienta w ustalonym okresie (nie później jednak niż po 4 miesiącach od czasu dokonania pierwszego zakupu).
 8. Jeśli ceny towarów i wysyłki podane przez sprzedającego wyrażone są w walucie innej niż złoty polski, wówczas ich przeliczenie na złotówki obywa się według kursu sprzedaży walut banku mBank S.A. z dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 9. Firma Pomoc-w-zakupach.pl wystawia każdorazowo po sfinalizowanym zamówieniu fakturę za swoje usługi. Na życzenie Klienta faktura ta może być do niego wysłana drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail. Podana na fakturze kwota stanowi realny zysk firmy Pomoc-w-zakupach.pl i nie musi być tożsama z wyliczoną na formularzu zamówienia 15-procentową prowizją, gdyż stanowi każdorazowo różnicę pomiędzy sumą wpłat dokonanych przez Klienta, a sumą kosztów poniesionych na dokonane w imieniu Klienta zakupy i wysyłki.
 10. Zamówienie usługi pośrednictwa zostaje anulowane, jeśli w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego zamówienie Klient nie wpłaci ustalonej kwoty na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl, chyba że strony wspólnie ustalą inaczej.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zamówienia towaru spoza Unii Europejskiej, urząd celno-skarbowy może niekiedy skontrolować przesyłkę Klienta i zobowiązać go do zapłaty cła, podatku VAT lub akcyzy.
 12. Firma Pomoc-w-zakupach.pl odpowiada za zamówienie na rzecz Klienta towaru zgodnie z ustaleniami, przekazanie sprzedającemu zapłaty za ten towar i podanie sprzedającemu lub firmie spedycyjnej czy współpracownikom ekspediującym paczki danych do wysyłki podanych przez Klienta.
 13. Firma Pomoc-w-zakupach.pl nie odpowiada za wady towaru oraz uszkodzenie bądź zaginięcie przesyłki z towarem.
 14. Firma Pomoc-w-zakupach.pl na życzenie Klienta bezpłatnie pośredniczy w składaniu przez Klienta reklamacji do sprzedającego lub firmy spedycyjnej i dokłada wszelkich starań, by reklamacja Klienta była rozpatrzona jak najszybciej i z jak najlepszym dla Klienta efektem.
 15. W przypadku niezrealizowania zamówienia Klienta z przyczyn obiektywnych (takich jak wycofanie towaru ze sprzedaży przez sprzedającego przed złożeniem zamówienia), z winy sprzedającego bądź z winy firmy Pomoc-w-zakupach.pl, cała kwota, którą Klient przelał na konto firmy Pomoc-w-zakupach.pl, zostanie zwrócona Klientowi na koszt firmy Pomoc-w-zakupach.pl.
 16. Klient korzystający z usług firmy Pomoc-w-zakupach.pl wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w stopniu koniecznym do kontaktu, realizacji zamówienia, zlecenia wysyłki, wystawienia faktury i zachowania dokumentacji do celów administracyjno-skarbowych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, a także do celów statystycznych i organizacyjnych firmy Pomoc-w-zakupach.pl.
 17. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, w zgodzie z przepisami prawa i nie będą wykorzystywane do żadnych działań marketingowych ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim, z wyjątkiem sklepów, portali i sprzedawców, u których Klient zleca zakupy oraz firm spedycyjnych i współpracowników firmy Pomoc-w-zakupach.pl, realizujących wysyłki towarów do Klienta.
 18. Klient składający zamówienie na usługę pośrednictwa akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
do góry strona główna
pomoc-w-zakupach.pl © 2011 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nie wiesz jak robić zakupy na eBay? Zastanawiasz się jak kupować na Amazon i w zagranicznych e-sklepach? Oferujemy profesjonalną pomoc w sprowadzaniu towarów z zagranicy. Z nami zakupy w USA, Anglii, Niemczech i innych krajach to nie problem. Zakupy internetowe to nasza specjalność. Serdecznie zapraszamy.

Serwis korzysta z plików Cookie: Polityka Cookies